HPI

Hem   |  Företaget   |   Maskinpark   |   Egna produkter   |   Certifiering   |   Kontakt   |   Film   |   Integritetspolicy

Certifiering

Tillsammans med våra kunder arbetar Härnösands Plastindustri AB mot höga miljömål!

Vår ambition är att vi skall uppnå en tillverkning där vi ställer höga krav på tillverkningsprocessens alla steg, med kvalitet, precision och leveranstider, där miljötänkande finns med i samtliga led. 
För att uppnå dessa mål, sker en noggrann granskning av de produkter som lämnar företaget och vi upptäcker tidigt om något inte når våra högt ställda mål.

Kvalitetsledningssystem Systematiskt Arbetsmiljöarbete Miljösystem

 

  Maskiner på HPI
Härnösands Plastindustri AB  |  Verkstadsvägen 17, 871 54 Härnösand  |  Telefon: 0611-265 20  |  Epost: info@hpi.nu